» ارث زن و شوهر

ارث زن و شوهر

میزان ارث زن وشوهر از یکدیگر :

ارث به معنای این است که تمام دارایی‌های فرد، اعم از طلب ها، بدهی ها، کلیه اموال منقول و غیر منقول پس از مرگ به وراث او خواهد رسید.

زن و شوهر به واسطه سبب (به سبب ازدواج) از یکدیگر ارث می برند. در خصوص ارث زن و شوهر باید بیان کنیم که فقط زوجینی از یکدیگر ارث می برند که زوجیت آن ها دائمی باشد؛ بنابراین در ازدواج موقت، زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند. ارث بردن زن و شوهر بسته به اینکه فرزند داشته باشند یا خیر متفاوت است که در ادامه به آن ها اشاره میکنیم.


ارث بردن زن از شوهر در صورت نداشتن فرزند :

در صورتی که مردی فوت کند و اولادی نداشته باشد، ارث زن یک چهارم است. یعنی یک چهارم از اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیرمنقول به زن می‌­رسد.


ارث بردن زن از شوهر در صورت داشتن فرزند :

ارث زن از شوهر در صورتی که زوجین دارای فرزند باشند، یک هشتم است.

آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟ مطلب مرتبط آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟

طبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی، در صورتی که مردی فوت کند و فرزند داشته باشد، همسر یک هشتم از اموال منقول مانند ماشین، وسایل و غیره و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقولی چون زمین و خانه را نیز به ارث می‌­برد.

اگر مردی چند زن داشته باشد، سهمی که به زن تعلق می‌گیرد، باید بین آنها تقسیم شود. یعنی یک هشتم اموال بین همه‌­ی زنان باید به صورت مساوی تقسیم شود.


ارث بردن مرد از زن در صورت نداشتن فرزند :

سهم الارث مرد به موجب ماده ٩١٣ قانون مدنی مشخص شده است. مطابق این ماده سهم مرد از ارث زن در صورت نداشتن فرزند ، برابر با یک دوم کل ترکه زن می باشد. یعنی، میزان سهم الارث شوهر از زوجه، نیمی از دارایی های همسر فوت شده او خواهد بود و مابقی ترکه، بنا بر حصه یا سهم مشخص شده در قانون مدنی، میان مابقی وراث، تقسیم خواهد شد.


ارث بردن مرد از زن در صورت فرزند داشتن:

سهم مرد از ارث زن، در صورت داشتن فرزند ، هنگام فوت  زن، برابر است با یک چهارم ترکه زن. این میزان در ماده ٩١٣ قانون مدنی، بیان شده است. بنابراین در صورتی که مرد دارای فرزند باشد به جای یک دوم، یک چهارم از ترکه زن به او می رسد.فرم ارسال نظر

  برترین وکیل   |   وکیل در شیراز  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله