» رجوع از وصیت

رجوع از وصیت

آیا رجوع از وصیت امکان پذیر است؟

یکی از سوالاتی که در خصوص وصیت مطرح می شود این است که آیا اشخاص می توانند از وصیت خود رجوع کنند یا خیر؟

به عبارت دیگر آیا موصی ( شخصی که وصیت می کند) می تواند در خصوص مالی که برای شخص دیگری وصیت کرده، تصمیم دیگری بگیرد و یا حتی آن مال را بفروشد؟


بر اساس ماده ٨٣٨ قانون مدنی، موصی (وصیت کننده) می تواند تا قبل از فوت از وصیت خود رجوع کند. این رجوع می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد؛ رجوع صریح یعنی موصی صراحتاً اعلام نماید که از وصیت رجوع می کند. رجوع ضمنی به این معنا است که موصی عملی انجام دهد که بر خلاف وصیت است؛ مثلا مال مورد وصیت را بفروشد یا اینکه وصیتی مخالف آن تنظیم کند (فرض کنید شخص الف نصف اموالش را به نفع کسی وصیت کرده است و بعد از مدتی پشیمان می شود و آن اموال را می فروشد یا به هر نحوی به شخص دیگری منتقل می کند. این کار الف، همان رجوع از وصیت ضمنی است.)


لازم به ذکر است که حق رجوع از وصیت قابل اسقاط نیست؛ یعنی موصی نمی تواند این حق را از خود سلب کند (مثلا اگر بگوید من حق برگشتن از وصیت را از خودم سلب میکنم و حق ندارم از وصیتی که کردم برگردم، این شرط باطل است.)

آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟ مطلب مرتبط آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟

به عبارت دیگر، موصی در هر صورت حق رجوع از وصیت را دارد و حتی اگر شرط شود که وصیت غیر قابل رجوع باشد، این شرط باطل است و هیچ اثری ندارد.


لذا موصی تا زمانی که در قید حیات است می تواند از وصیت خود رجوع کرده و تصمیم دیگری در خصوص آن بگیرد. همچنین حق رجوع از وصیت در هر صورت برای موصی وجود دارد و این حق قابل اسقاط نمی باشد.

فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله