» محروم کردن فرزند از ارث

محروم کردن فرزند از ارث

آیا والدین می توانند فرزند خود را از ارث محروم کنند؟


یکی از باور های حقوقی رایج و صد البته اشتباه بین مردم این است که پدر و مادر می توانند فرزند خود را از ارث محروم نمایند و این جمله را بار ها شنیده ایم که برخی والدین به فرزندان خود میگویند :(( تو را از ارث محروم میکنم.)) اما باید بدانیم که محروم کردن فرزند از ارث طبق قانون امکان پذیر نمی باشد و تنها کاری که والدین می توانند انجام دهند این است که در زمان حیات خود اموالشان را به شخصی دیگر انتقال دهند؛ بنابراین هیچ کس نمی تواند اینگونه تعیین کند که بعد از فوتش فرزندش از او ارث نبرد.


به علاوه اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه ی خود را از ارث محروم کند آن وصیت باطل است و ماده ی ٨٣٧ قانون مدنی به این موضوع اشاره کرده است. 


اما همانطور که گفتیم اگر شخصی در زمان حیات خود اموالش را به کسی که مایل است، منتقل کند [ حتی اگر برای وراثش هیچ چیزی باقی نگذارد] عمل او صحیح است ؛ چرا که وی می تواند تا زمانی که در قید حیات است در اموالش هرگونه تصرفی بنماید.

آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟ مطلب مرتبط آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟


بنابراین در مقام نتیجه گیری باید بیان نماییم که محروم کردن فرزندان از ارث قانونی نمی باشد و والدین اگر قصد دارند که وراثشان از اموال آنان بهره مند نشوند ، باید در زمان حیات خود اموال را به هر نحو منتقل نمایند.


تهیه کننده : سیده فاطمه بوستانی _ میزان بلاگ

منبع : کتاب حقوق مدنی دکتر توکلیفرم ارسال نظر

  برترین وکیل   |   وکیل در شیراز  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله