» منظور از طبقات ارث چیست؟

منظور از طبقات ارث چیست؟

ارث چیست؟

ارث یعنی پس از فوت شخص اموال، حقوق و دیونش به وراث وی منتقل می‌گردد. طبق ماده ۸۶۱ قانون مدنی دو مورد موجب ارث بردن افراد می باشد: نَسَب و سبب

منظور از نسب خویشاوندان خونی است که به واسطه تولد و قرابت نسبی به یکدیگر مربوط می شوند و منظور از سبب نوعی خویشاوندی است که در اثر ازدواج دائمی بین افراد حاصل می شود.


طبقات ارث:

طبقات ارث در خصوص افرادی است که به واسطه قرابت نسبی با متوفی از او ارث می برند. به عبارت دیگر کسانی که با متوفی قرابت نسبی دارند، با درنظر گرفتن طبقه ای که در آن قرار دارند از متوفی ارث خواهند برد. طبقات ارث به سه دسته تقسیم می شود و هر طبقه، طبقه بعدی را از ارث محروم می کند:


طبقه اول: طبقه اول پدر و مادر، فرزندان و فرزندانِ فرزندان را در بر می گیرد. توضیح آنکه اولین کسانی که از متوفی ارث می برند پدر و مادر شخص و فرزندان او هستند و هم پدر و مادر و هم اولاد در طبقه اول قرار می گیرند. در همین طبقه پدر و مادر و اولاد متوفی درجه اول دارند و نوادگان متوفی درجه دوم دارند. لازم به توضیح است که اگر حتی یک نفر هم از این طبقه زنده باشد به اشخاصی که در طبقات بعدی هستند ارثی تعلق نمی گیرد.

آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟ مطلب مرتبط آیا عقد آریایی اعتبار دارد؟


طبقه دوم: شامل اجداد، برادر و خواهر و فرزندانِ برادر و خواهر می شود. اگر از طبقه اول هیچ فردی وجود نداشته باشد که ارث به او برسد باید به سراغ اشخاص طبقه دوم رفت. طبقه دوم دو دسته دارد: یکی دسته اجداد و دیگری دسته خواهران و برادران و فرزندانشان. بنابراین پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر (یعنی پدر و مادرِ پدربزرگ و مادر بزرگ و هر چه بالا رود) و خواهران و برادران و فرزندانشان در طبقه دوم ارث قرار دارند که در صورت وجود نداشتن فردی از طبقه اول ارث به آنها تعلق می گیرد.


طبقه سوم: این طبقه شامل عمو و عمه، خاله و دایی و فرزندان آنها می شود و همانطور که در بالا گفته شد، در صورتی که از طبقات بالا هیچ فردی وجود نداشته باشد تا ارث به او تعلق بگیرد ارث به افراد طبقه سوم می رسد.


در آخر باید بیان کنیم که زن و شوهر جزء هیچ کدام از طبقات ارث نیستند و با همه طبقات ارث می برند. البته زوجینی از یکدیگر ارث می برند که ازدواجشان دائم باشد.


فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله